ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า  นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลเปือยน้อย