Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
  • b111.jpg

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

      วันที่12 มี.ค. 2561 นายไพฑูรย์  ผิวผาง  นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย   มอบให้ พันจ่าเอกทองใหม่  จันทร์คุ้ม  รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนนำพนักงานเทศบาลพร้อมเครื่องมือ  เข้าร่วมกับจิตอาสาอำเภอเปือยน้อย นำโดย นายสัมภาษณ์ ศรีหงษ์ นายอำเภอเปือยน้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  โดยการลอกวัชพืชบริเวณสระน้ำรอบปราสาทเปือยน้อย  และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบปราสาท  เพื่อเตรียมการจัดงาน "ศิวราตรี  ปูชณียาลัย  ปราสาทเปือยน้อย"  ประจำปี 2561  ในระหว่างวันที่ 27 - 31  มีนาคม 2561