Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

 วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำโดยท่าน ดร.ไพฑูรย์ ผิวผาง  นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย พร้อมทีมงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทุกคน โดยมี พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเปือยน้อยเป็นประธานในพิธี ณ.บริเวณหน้าปราสาทเปือยน้อย เวลา 09.00 น.