Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
  • b111.jpg

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเปือยน้อยรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานประจำจำนวน 1 ตำแหน่งคือ

- พนักงานประจำตำแหน่ง (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

   1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดเพิ่มเติม