เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
32167   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
24/05/2566 : ขออนุญาตออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566
21/03/2566 : ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
13/02/2566 : ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์
13/02/2566 : ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
13/02/2566 : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
02/02/2566 : การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ที่ว่าง
17/11/2565 : ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ๑ อัตรา
29/09/2565 : การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2566
14/08/2564 : เทศบาลตำบลเปือยน้อย เลขที่ 150 ถนนราษฎร์ประชาสันติ์ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340 โทร. 043 494 119 แฟ็กซ์. 043 494 119 email: contact@puainoi.go.th


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1