เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
60727   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กองช่าง

นายสุรนาท ทองทำมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
0629399255
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (ว่าง)
ว่าง
นายช่างโยธา (ว่าง)
นายสุพิน ปิละกัง
นายช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจำ)
0836878824
นายนิสัน เจริญสว่าง
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (ลูกจ้างประจำ)
0981818078
นายสุพจน์ หาญสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0910622479
นายสนิทพงษ์ เมืองขวา
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0874293105
นายทิวากร ปะทะกะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานตามภารกิจ)
0658725483