เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
58521   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
0843592173
นายปรีชา วิเชาว์
รองประธานสภาเทศบาล
0844038125
นายพิเชษ สร้อยเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
0854676644
นายนิคม ธรรมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
0872178228
นายบุญมี จงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
0936360485
นายแว่น ชาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
0860227283
นายเสวตร หล้ากันหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
0630342125
นายสุรชัย พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
0885489960
นายรัฐพงษ์ ปะทะกะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
0973036527
นางทองปน พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
0973217728
นายสมบัติ ทาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
0801947857
นายประพัฒน์ ปิกะตัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
0987121242