เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
60731   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/06/2024 : จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 : จ้างจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๐๓๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๘ ? ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 : จ้างจ้างมหรสพ (รำวงย้อนยุค) โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสิงห์ทองบ้านหัวฝาย หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : จ้างจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟในโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : จ้างจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟในโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2024 : ซื้อโครงการจัดชื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2024 : ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ฐานจุดบั้งไฟ ในโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2024 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒- ๘๑๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๒ ? ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2024 : จ้างจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2024 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : จ้างจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒- ๗๔๗๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๓๕ ? ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้อซื้อค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนโนนเมืองพัฒนา บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 สายถนนโนนเมืองพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว 2,477 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,339 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
04/06/2024 : จ้างจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรถขุดตัก ตีนตะขาบ ปรับปรุงฝังกลบบ่อขยะเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2024 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๐๓๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๘ ? ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิเชียรพัฒนา บ้านหัวขัว หมู่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2024 : จ้างซ่อมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๔๕-๐๐๐๑ ทะเบียน ตค ๖๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2024 : จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๖๑ -๐๐๑๖ , ๔๒๐ - ๖๒ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2024 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อทองใบถึงถนนเปือยน้อยพัฒนา บ้านเปือยน้อย หมู่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2024 : จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2024 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนโนนเมืองพัฒนา บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 สายถนนโนนเมืองพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว 2,477 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,339 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
21/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนโนนเมืองพัฒนา บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 สายถนนโนนเมืองพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว 2,477 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,339 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
20/05/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ข้างบ้านนายประดิษฐ์ อาคะจักร บ้านวังหิน หมู่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง