เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
58   คน
สถิติทั้งหมด
58526   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

นางภัทราวดี รินไธสง
ครู
0833496613
นางมณีรัตน์ ปัสสาวะโว
ครู
0810614507
นางสาวเอริน ไร่ปรไพ
ครูผู้ดูแลเด็ก
0879472597
นางสาวอาทรณ์ เปรมปรี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0984704303
นางสุภาพร พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0845575125
นางอรทัย ปินะเก
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0986322088