เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
60730   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ่าเอกวีรวัฒน์ หลักโคตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
0802353436
จ่าอากาศเอกธเนศพล หลักโคตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
0968476924
นายอมร เจริญสว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
0614788593
นางสาวศิริวรรณ ปวงประชัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0863216445
นายสุพรรณ เจริญสว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0986571284
นายจรณบูรณ์ ศิรินารถ
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0959307206
นายศิริศักดิ์ ชมพู
คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0623267460